Velkommen

Foreningen Enggården - Litorinaparken, 2680 Solrød Strand

Startside Nyheder Kontakt Indhold Kort

         Opdateret februar 2010

Bestyrelse
Generalforsamling
Billeder
B - Nyt
Din side
Historie
Idé siderne
Ordensregler
Regnskab
Skrald og affald
Tinglysning
Velkommen
Vedtægter
Link's

 

  Velkommen til Litorinaparken  
 

.

 
 

[ Boldspil ]  [ B-Nyt ] [ Byvåben ]  [ Grundejerforeningen ] [ Havemand ] [ Husdyr ]
[ Hjemmesiden ]  [ Kanalnøgler ]  [ Menuen til venstre ] [ Naturoplevelser
[ Skrald og affald ]  [Snerydning ] [ Stisystem ] [ TV- Radioantenner ]
[ Tv- og radiokanaler ]

 
 

.

 
  Grundejerforeningen og beboerne i Litorinaparken ønsker jer hjertelig velkommen i jeres nye bolig her i Litorinaparken og til Solrød Kommune.

Litorinaparken består af 168 ejerparceller og mange har boet her siden de første parceller blev opført i 1972. Historien om Litorinaparken kan du læse mere om i menuen til venstre. Her kan også ses luftfotos fra dengang og et kig på original salgsbrochure er også muligt.

Ordensregler, tinglysning og vedtægter er sider du, når du er kommet på plads, bør læse.

Grundejerforeningen hedder Enggården og består af en bestyrelse på fem medlemmer, alle bosiddende i Litorinaparken. Læse mere i Vedtægter.

Grundejerforeningen varetager det store arbejde med kontakt til amt og kommune og den daglige drift af Litorinaparken. Dette er bl.a. driften af de ydre områder, fælles anlæg og fælles lys osv.
Til vedligeholdelse af de ydre områder er ansat en havemand, som slår græs, klipper hæk og beskærer træer m.v..
På fælles anlægget må ikke oplagres uanvendte eller kasserede effekter. Se ordensregler.

På din egen grund (parcel) og indtil 1 (en) meter fra grunden har du/I selv ansvaret for vedligeholdelse og oprydning. Således skal du/I f.eks. selv sørge for snerydning på stien foran og bag ved huset. Læse mere på siden Ordensregler.

Grundejerforeningen har et fælles skur, hvorfra der kan lånes diverse redskaber som trillebøre, jordbor, stiger, spader m.v. Læs mere på siden Bestyrelse.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til toppen af siden
 


 
  Boldspil
Se ordensregler
 
 

Til toppen af siden
 


 
  B-NYT
B-Nyt er grundejerforeningens husstandsomdelte nyhedsbrev, som tidligere blev omdelt 4 - 5 om året. Efter oprettelse af hjemmesiden bliver de fleste informationer lagt ud her. Der bliver dog stadig udsendt ét B-Nyt i december.
De tidligere udgaver kan du se her.
 
 

Til toppen af siden
 


 
  Byvåben

"Der er ugler i mosen". Sådan lyder et gammelt udtryk. Oprindeligt hed udtrykket “der er ulve i mosen”, men i mange dialekter blev “ulve” til “uller”, og ulvene dermed til ugler. Udtrykket har derefter levet videre, efter at ulvene blev udryddet i Danmark.

Det ældste stednavn, som kendes fra kommunen, er Ulvemose i Havdrup. Selv på et kort fra 1897 hedder Havdrup Stationsby stadig “Ulvemose Huse”. Stednavnet er mere end 700 år gammelt.

I år 1277 skødede Herluf Thomsen på Landstinget i Ringsted sin fædrenearv i Ulvemosen “in Wluæmosæ” til Sct. Clara kloster i Roskilde. Til gengæld overlod klostret ham hans steddatter Bodils fædrene og mødrene arv. Til bekræftelse på dette mageskifte udstedte Herluf den 10. september 1277 i Roskilde et brev. Det opbevares den dag i dag på Universitetsbiblioteket i København.

Det er første gang, en stump af kommunen optræder med navns nævnelse i Danmarkshistorien, og derfor er der ulvetænder i byvåbnet.

Våbenmaler ved De Kongelige Ordeners Kapitel, Aage Wulff, har udfærdiget byvåbnet, og dette er godkendt af Indenrigsministeriet den 13. maj 1974.

Grafik: Solrød Kommunes byvåben

 

Til toppen af siden


 
  Havemand
Grundejerforeningen har en havemand ansat som tager sig af de ydre områder. Slår græs på de store arealer, klipper parkens hække, passer træerne osv.
Men havemanden er ikke ansat som vicevært, så vær behjælpelig med ar rydde op efter dig.
 
 

Til toppen af siden


 
    Grafik: En kat som sidder oven på en hund og har fat i halen på denne.
 

Husdyr
Se ordensregler

 

Til toppen af siden


  Naturoplevelser
Solrød Kommune byder på en masse naturoplevelser. Den brede sandstrand langs kysten giver med klitter og marehalm fine betingelser for både badeliv og sejlsport.
Staunings Ø, moseområderne, Trylleskoven og Karlstrup Kalkgrav byder på naturskønhed og et rigt fugle- og planteliv. Vor dejlige natur indbyder til udflugter.
Læs mere på Solrød Kommunes hjemmeside
 
 

Til toppen af siden


 
  Kanalnøgler
Tv og radio kanalnøgler finder du her.
 
 

Til toppen af siden


 
     
  På hjemmesiden har du/I mulighed for at indhente mange af de oplysninger som I på et givet tidspunkt vil kunne få brug for.

Menuen til venstre:

Bestyrelse, her kan du se hvem som sidder i grundejerforeningens bestyrelse. Hvem du kontakter, hvis du vil låne boremaskine osv.
Billeder
, her kan ses billeder fra Litorinaparken.
B-nyt er grundejerforeningens meddelelser til dig. Disse vil fremover fortrinsvis kun ligge her på hjemmesiden.
Din side kan du sælge/købe eller bytte ting.
Nyheder. Her vil fremgå nye tiltag eller andet som kan have interesse.
Historie. Her er en beskrivelse af Litorinaparkens historie med luftfoto samt de originalbrochure fra 1972.
Ordensregler. Disse har du pligt til at kende.
Tinglysning. Her alle de regler der gælder for din bolig i Litorinaparken.
Velkommen. Siden du er på nu.
Vedtægter
. Grundejerforeningens vedtægter.
Værd at vide
. Her er henvisninger til referater og regnskab mm.
Links. Her finder du interessante links til mangt og meget i Solrød.

 

Til toppen af siden


 
  Skrald og affald.

Hver torsdag er der afhentning af dagrenovation. Dette skal opbevares i en dertil speciel sort skraldesække udleveret fra kommunen* i et skraldestativ. Der skal være fri adgang til dette stativ. Dersom dette, af forskellige årsager ikke er muligt, skal skraldesækken (evt. m. stativet) stilles uden for dit indgangsparti.

På den 3. tirsdag i hver måned er der afhentning af stor skrald. Dette er bl.a. aviser og tryksager. Disse SKAL lægges i specielle gennemsigtige plastikposer udleveret fra kommunen*. Ellers medtages de ikke. Småt haveaffald så som blade, græs og afklip fra hækken skal lægges i klare plastikposer. Disse kan købes hos Super Bedst og Netto m.fl..
Grene skal klippes i max. længde på 1, 5 m i en diameter på 10 cm. Ellers medtages dette ikke. Læs mere i folderen til højre.

På Solrød Kommune lige inden for døren, finder du Borger Service. Her kan du afhente de to typer skraldeposer.

Læse mere om affaldssorteringen i folderen til højre fra Solrød Kommune.

Pr. 01. januar 2005 er der ny henteordning for bortskaffelse af visse typer af storskrald.
Læs mere her

           Ny folder om affaldssorteringen fra Solrød Kommune. Hent den her i Pdf format.
Solrød Kommune har udgivet en folder om affaldssorteringen. Den kan du hente her.

For at kunne åbne og læse denne, er det nødvendigt at have Acrobat Reader installeret på computeren. Hvis du ikke har en Acrobat Reader, kan gratis du hente den her:

         

 

Til toppen af siden


 
  Snerydning
Renholdelse og snerydning mindst 1 m uden for eget matr.nr. (begge sider) også ved carporte.
 
 

Til toppen af siden


 
  Stisystem
Stisystemet i Litorinaparken  er forbeholdt gående. Cykel-, knallert og motorkørsel er derfor ikke tilladt. Ej heller er ridning på fællesarealer er tilladt.
 
 

Til toppen af siden


 
  TV- Radioantenner
TV og radioantenner må ikke være opsat på husene.
 
 

Til toppen af siden


 
     
 

[ Boldspil ]  [ B-Nyt ] [ Byvåben ]  [ Grundejerforeningen ] [ Havemand ] [ Husdyr ]
[ Hjemmesiden ]  [ Kanalnøgler ]  [ Menuen til venstre ] [ Naturoplevelser
[ Skrald og affald ]  [Snerydning ] [ Stisystem ] [ TV- Radioantenner ]
[ Tv- og radiokanaler ]

 
 


Til toppen af siden


 

Copyright © Foreningen Enggården / www.litorinaparken.dk 2002
Webmaster:
E-mail formanden: