Kort referat fra beboermødet 15. november 2017

Vedlagt er slides fra beboermødet, så interesserede har mulighed for at se resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i september/oktober samt se dagsordenen for hvad vi har drøftet på mødet.

Tusinde tak til alle de fremmødte for en god og konstruktiv dialog.

Ved Grundejerforeningen Enggårdens næste generalforsamling i foråret 2018, vil der blive samlet op på projektet om vores fælles ønsker for Litorinaparkens fremtid.

Med venlig hilsen

Tine Hauberg nr. 161

Michael Strøm Olsen nr. 161

Tina Pedersen nr. 153

Tina Hansen nr. 122

Anne Mølau nr. 120

 
 

Klik for at se slides

Retur til forsiden